Bodelning Stockholm

Så fungerar en bodelning

Bodelning under och efter äktenskap, separation och vid dödsfall

Har du frågor om dödsbo?

Vi hjälper dig hela vägen

Grafisk bild av en soffa och en golvlampa. Värdering av bohag

1

värdering

Kostnadsfritt hembesök och värdering av hemmets innehåll. Du får möjlighet att sälja det du inte vill behålla.

Grafisk bild av en lastbil som transporterar innehållet från ett dödsbo.

2

tömning

Sortering, packning och tömning av dödsboet. Vi transporterar till återvinningscentral, auktionshus eller dit du önskar.

Grafisk bild av en nyckelknippa till ett dödsbo

3

städning

Slutstädning av dödsboet så att det är redo för försäljning eller nya boende. Vi garanterar godkänd besiktning.

Bodelning Stockholm

Så fungerar en bodelning

En bodelning görs för att dela upp vem som äger vad i ett förhållande. Det är en förteckning av båda parters tillgångar och skulder.

Vanligtvis görs bodelningen i samband med skilsmässa, när ett samboförhållande tar slut eller om någon går bort. Men det kan vara skönt att i lugn och ro göra bodelningen redan under äktenskapet.

Bodelningen behöver inte registreras någonstans men är bra att göra och ha till hands för att undvika konflikter eller oklarheter vid ett framtida arvskifte. Det går att skicka in och förvara bodelningshandlingen hos Skatteverket.

För att vara säker på att allt går rätt till kring bodelningen kan det vara en bra ide att ta hjälp av en jurist.

Bodelning stockholm

Bodelning under äktenskapet

Det kan vara en bra ide att göra en bodelning i lugn och ro under äktenskapet för att klargöra vem som äger vad. Vid en eventuell skilsmässa kan det vara svårt att samarbeta och komma överens och då är det skönt om den delen redan är avklarad.

För att bodelningen ska kunna genomföras behöver båda makarna gå med på det. Det räcker alltså inte med att bara den ena parten vill.

Det är också vanligt att vilja göra en bodelning under äktenskapet om den ena maken äger företag. Skulle företaget gå i konkurs och man inte vill att den andra maken ska bli påverkad ekonomiskt är det tryggt att ha bodelningen gjord.

För att göra en bodelning under pågående äktenskap behöver ni först anmäla det till Skatteverket.

Ett leende par sitter vid datorn och gör en bodelning tillsammans
En glad kvinna kramar om två barn

bodelning stockholm

Bodelning vid skilsmässa

Vid skilsmässa ska det som inte är enskild egendom delas lika mellan makarna, om inget annat är överenskommet, och därför görs en bodelning. Om man kan komma överens om hur ägodelarna ska delas upp sinsemellan efter en skilsmässa måste man inte upprätta en bodelningshandling.

Det går att kräva en bodelning flera år efter att skilsmässan är gjord. Om bodelningen inte görs vid skilsmässan och den ena maken kräver det längre fram kan det ställa till med oväntade ekonomiska bekymmer. Det rekommenderas därför att man gör bodelningen i anslutning till skilsmässan.

Om bodelningen ska göras i samband med skilsmässa behöver ni först göra en ansökan om skilsmässa hos Tingsrätten.

bodelning stockholm

Bodelning vid dödsfall

Om en gift person går bort brukar man göra en bodelning. Då berörs både den efterlevande maken och den avlidnes arvtagare. Om dödsfall inträffar i ett samboförhållande görs bara en bodelning om den efterlevande sambon begär det.
En yngre kvinne sitter bredvid och håller armen om en äldre man som håller i en pärm med papper. Kvinnan hjälper mannen med bodelning efter ett dödsfall

Hinner du med?

Vi förstår att det är mycket att göra när ett dödsbo ska tas om hand.

Att få avlastning med någon eller flera delar kan vara skönt och till och med nödvändigt.

Hos Enkla Dödsboet kan du få hjälp med tömning, värdering och städning av dödsboet.

FAQ

VANLIGA FRÅGOR om bodelning

Det går att skriva bodelningshandlingen själv men om något känns det minsta oklart eller om det finns risk för konflikter är det en bra ide att ta hjälp av en jurist.

Det finns ingen särskild mall eller blankett som måste användas, men det finns särskilda krav som behöver uppfyllas för att avtalet ska vara juridiskt giltigt.

Det här behöver ni gå igenom:

  • Vem äger vad?
  • Vad är tillgångarna värda?
  • Är något enskild egendom?
  • Skulder

Avtalet ska vara skriftligt och skrivas under av båda. Vill man så kan man därefter skicka in det till Skatteverket.

Det finns ingen gräns för hur lång tid en bodelning får ta. Men när det gäller bodelning i samband med att ett samboförhållande tar slut måste måste respektive part meddela den andre att den vill göra en bodelning inom ett år. Därefter försvinner rätten till bodelning.

Vid separation räcker det med att den ena maken eller parten i ett förhållande vill göra en bodelning, den andra parten kan då inte vägra. Bodelningen ska då ske så snart det går.

En bodelning behöver inte göras om båda parter endast har enskild egendom och det inte finns något gemensamt som ska delas på.

Lägg till din rubriktext här

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.