värdering av dödsbo stockholm

Värdering

Vill du slippa oroa dig över att du gör dig av med något värdefullt?

boka värdering

vi hjälper dig hela vägen

Grafisk bild av en soffa och en golvlampa. Värdering av bohag

1

värdering

Kostnadsfritt hembesök och värdering av hemmets innehåll. Du får möjlighet att sälja det du inte vill behålla.

Grafisk bild av en lastbil som transporterar innehållet från ett dödsbo.

2

tömning

Sortering, packning och tömning av dödsboet. Vi transporterar till återvinningscentral, auktionshus eller dit du önskar.

Grafisk bild av en nyckelknippa till ett dödsbo

3

städning

Slutstädning av dödsboet så att det är redo för försäljning eller nya boende. Vi garanterar godkänd besiktning.

värdering dödsbo

Hur vet man om det finns något av värde?

Vissa föremål i ett hem är relativt lätta att uppskatta värdet på, särskilt om det är nyligen inköpta.
Det mesta kan dock vara svårt att värdera själv.

Många tror att det bara är antika föremål eller samlarobjekt som går att sälja ur ett dödsbo men tvärtom så innehåller de flesta hem saker av värde. Trender och mode påverkar marknadsvärdet för såväl möbler som inredning, och det kan finnas guldkorn som stigit i värde över tid.

Genom att låta en värderingsman gå igenom dödsboets lösöre slipper du oroa dig över att du slänger något av ekonomiskt värde, och kan därefter ta beslut om du vill behålla eller sälja sakerna. 

kostnadsfri värdering

Vid tömning av dödsbo erbjuder vi en kostnadsfri värdering av hemmets innehåll och köper det som ni själva inte vill behålla.

När en värderingsman går igenom hela bohaget kan vara du vara trygg med att du inte slänger något av värde.

hur går en värdering till?

värdering av dödsbo stockholm

Hembesök av värderare

För att en värdering av hela dödsboet ska kunna göras kommer vi ut till bostaden och går igenom alla föremål.

Värderingen följer alltid nuvarande marknadsvärde, inte vad sakerna köpts in för.

Vissa saker får ett högre värde med tiden medan andra saker sjunkit i värde.

Namnlös design - 36
dator, glasägon, papper och penna ligger på ett skrivbord

Lägg till din rubriktext här

Värdering på egen hand

Inför en bouppteckning kan dödsboets lösöre värderas med hjälp av en schablon. Schablonen har tagits fram för ett genomsnittligt hems värde på möbler och annat bohag.

Att uppskatta värdet på bohaget med hjälp av en sådan schablon går bra att göra på egen hand.

Vill man däremot kunna dela upp tillhörigheterna mellan dödsbodelägarna på ett rättvist sätt eller önskar sälja hela eller delar av bohaget, kan det vara en god ide att låta en utomstående och kunnig person genomföra en noggrannare värdering.

Sälja hela eller delar av bohaget

När värderingen av dödsboet är klar kan ni välja att låta oss köpa upp hela eller delar av bohaget. En del tycker att det är skönt att bli av med allt på en gång och samtidigt få hemmet tömt och städat inför försäljning.

Andra vill få en värdering av hemmets innehåll, sälja det som vi vill köpa och ta hand om tömning och bortforsling själva.

Fördelar med att göra en värdering och sälja dödsbo

Spara din tid och energi

Det tar ofta mer tid än de flesta räknar med att gå igenom, sortera och tömma ett helt hem.

Det går förstås att sälja möbler och annat från bohaget på egen hand. Men det kan vara skönt att kunna lägga tiden och kraften på annat som ska göras och orkas med när du mist en anhörig.

Bli klar snabbare

Genom att låta någon annan köpa upp och ta hand om hela dödsboet tar det inte lika lång tid att bli klar med allt.

De flesta uppköpare av dödsbon erbjuder även andra tjänster som underlättar och avlastar kring hanteringen av dödsboet. Flyttstädning, juridisk rådgivning kring till exempel bouppteckning, bodelning och arvskifte.

En del samarbetar även med mäklare och kan hjälpa er komma i kontakt inför försäljning av en bostad.

Få pengar för sådant du annars hade slängt

Förutom att dödsboet blir urplockat och städat får du betalt för sådant som du kanske annars hade slängt.

Det kan vara svårt att själv veta vad som faktiskt har ett andrahandsvärde och inte. Det beror också på var och till vem du har möjlighet att sälja.

Enkla dödsboet samarbetar med både auktionshus, second hand-butiker och privatpersoner och hittar ofta köpare till både stort och smått.

FAQ

VANLIGA FRÅGOR om värdering dödsbo

Hur man väljer att värdera lösöret i ett dödsbo beror på vad syftet är. Minnen och arvegods kan ha ett känslomässigt värde som påverkar hur en uppdelning mellan dödsbodelägare ska ske, snarare än deras ekonomiska värde.

Vill man däremot sälja föremål så värderas de utifrån det aktuella marknadsvärdet, skick och efterfrågan.

Det går att anlita en professionell värderingsman som har erfarenhet av att värdera ett dödsbos innehåll.

Få hjälp med både värdering och tömning

Genom att anlita ett företag som både värderar och köper upp dödsbon kan man få ett relevant prisförslag och dessutom sälja allt vid ett och samma tillfälle istället för att ordna med separata försäljningar på egen hand.

I en bouppteckning ska alla tillgångar och skulder hos den som gått bort redovisas. En del av det som ska redovisas är värdet på dödsboets bohag.

Med bohag menas allt inre lösöre som tillhör hushållet, till exempel möbler, mattor, porslin, tavlor och annan inredning.

För bouppteckningen kan man använda sig av en schablon för att räkna ut det uppskattade värdet på dödsboets bohag och lösöre. Schablonen är en generell värdering av ett normalt hems möblemang och tillhörigheter.

För dödsbodelägarna kan det vara av intresse att få lösöret värderat mer noggrant för en rättvis och jämn fördelning. Då tar man hjälp av en värderingsman som gör en bedömning av värdet på de föremål som finns i dödsboet.

Förutom en redovisning av tillgångar och skulder så ska bouppteckningen innehålla information om den avlidna, eventuella arvingar och testamentstagare. Det ska också anges vem som är bouppgivare och vilka som varit förrättningsmän.

Ett företag som köper upp dödsbon värderar bohaget och ger dig betalt för det som går att sälja. De flesta erbjuder att köpa upp allt lösöre och du slipper då tömma bostaden själv.

Enkla dödsboet är med hela vägen och tillhandahåller tjänster som värdering, uppköp, tömning, bortforsling och flyttstädning.

Vi hjälper även till om du har juridiska frågor kring till exempel arvskifte, bodelning, bouppteckning, testamente och gåvobrev.

Hur mycket du kan få betalt för ett dödsbos bohag och lösöre är svårt att säga i förväg. Det beror helt enkelt på vad bohaget innehåller och vad innehållet värderas till. Efter värdering får du vanligtvis ett fast priserbjudande för hela bohaget, samt offert på tömning och städning om det önskas. Är värdet på lösöret högre än kostnaden för uppköparens tjänster får du mellanskillnaden betalt.

Nästan alla dödsbon innehåller saker av värde, och inte alltid bara det man tror. Möbler och inredning kommer och går i trender och en möbel från Ikea som är inköpt för några hundralappar på 70-talet kan idag ha ett marknadsvärde på flera tusen.

Det kan dock vara svårt att själv avgöra vad efterlämnade saker är värda.

Genom att låta en värderingsman gå igenom dödsboets lösöre slipper du oroa dig över att du slänger något av ekonomiskt värde, och kan därefter ta beslut om du vill behålla eller sälja sakerna.

I ett dödsbo finns ofta saker som har ett affektionsvärde och ska sparas oavsett, men det kan vara intressant att få även dessa värderade.

När du önskar sälja hela eller delar av dödsboet erbjuder vi kostnadsfri värdering. När vi köper dödsbon ligger det även i vårat intresse att värdera de föremål som bohaget innehåller, så att vi kan ge er ett relevant pris.

Kostnaden för att tömma och städa dödsboet täcks vanligen av att det vi betalar dig för att köpa upp bohaget.

Vill du ha en värdering av dödsbo inför bouppteckning eller för att sköta försäljningen själv är det möjligt att enbart anlita en värderingsman. Kostnaden varierar då beroende på dödsboets storlek och omfattningen av föremål som ska värderas.