gåvobrev Stockholm

ska du ge bort en gåva?

Då kanske du behöver skriva ett gåvobrev

Har du frågor kring dödsbo?

vi hjälper dig hela vägen

Grafisk bild av en soffa och en golvlampa. Värdering av bohag

1

värdering

Kostnadsfritt hembesök och värdering av hemmets innehåll. Du får möjlighet att sälja det du inte vill behålla.

Grafisk bild av en lastbil som transporterar innehållet från ett dödsbo.

2

tömning

Sortering, packning och tömning av dödsboet. Vi transporterar till återvinningscentral, auktionshus eller dit du önskar.

Grafisk bild av en nyckelknippa till ett dödsbo

3

städning

Slutstädning av dödsboet så att det är redo för försäljning eller nya boende. Vi garanterar godkänd besiktning.

gåvobrev stockholm

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett skriftligt avtal som används när en gåva av större värde ges bort. Gåvobrevet bevisar att en ägodel har bytt ägare.

När överlåtelsen och villkor kring gåvan finns nedskrivet minskar risken för att det ska uppstå oklarheter i framtiden.

Som gåva i det här fallet räknas något av ekonomiskt värde som ges bort frivilligt, utan att det finns förväntan på att få något tillbaka.
Det kan vara allt från pengar och aktier till fastigheter.

När behöver man skriva gåvobrev?

Gåvobev

Lös egendom

Om gåvan kan räknas som lös egendom krävs vanligtvis inget gåvobrev, men det finns undantag.

Exempel på vad som räknas till lös egendom:

 • pengar
 • smycken
 • möbler
 • bilar
 • aktier och värdepapper


Även om det inte är ett lagkrav att upprätta ett gåvobrev vid överlåtande av lös egendom kan det ändå vara en bra ide att skriva ett när det gäller gåvor av större värde.

Både för den som ger gåvan och för den som tar emot gåvan innebär det en trygghet att kunna visa vad som har bestämts och vem som har äganderätt.

En bostadsrätt är exempel på lös egendom där det krävs att ett gåvobrev skrivs vid överlåtande.

En medelålders man sitter bredvid en äldre man och håller om honom med ena armen.
Två små hus och en nyckelknippa ligger uppe på ett gåvobrev

Lägg till din rubriktext här

Fastighet, tomt, annan fast egendom

Om en fastighet, tomt eller annan fast egendom ges bort är det lag på att ett gåvobrev skrivs. Gåvobrevet ska vara underskrivet av både givare och mottagare av gåvan.

Kan man skriva ett gåvobrev själv?

Ja, det går att skriva ett gåvobrev själv. Kraven på vad brevet ska innehålla beror på vad gåvan är och vem som är gåvomottagare.

Det finns färdiga mallar att utgå från men om du är osäker på ifall gåvobrevet är giltigt eller inte finns det juridisk hjälp av få.

Skriva ett Gåvobrev själv

Vad ska ett gåvobrev innehålla?

För att ett gåvobrev ska vara juridiskt giltigt behöver det uppfylla vissa formkrav. 

Kraven skiljer sig beroende på vilken typ av gåva som ges bort och vem gåvan är till.

Är du osäker kan det vara en bra ide att ta hjälp av en jurist.

Normalt ska ett gåvobrev innehålla:

 • vem som ger gåvan
 • vem som tar emot gåvan
 • beskrivning av gåvan
 • hur stor andel som överlåts
 • villkor för gåvan
 • underskrifter med ort och datum

När det gäller gåva av fastighet ska även gåvobrevet innehålla information om fastigheten och att den överlåts.

Dessutom ska:

 • två personer bevittna givarens namnteckning
 • gift givare av gåvan (oftast) ha samtycke av man/fru
En kvinna sitter vid ett bord och skriver ett gåvobrev
En hand som postar ett oranget kuvert till Skatteverket.

Juridiskt bindande gåvobrev

Hur registrerar man gåvobrev?

Det är bara när något av högre ekonomiskt värde eller fastighet ges i ett äktenskap som gåvan behöver registreras.

Gåvobrevet skickas in till Skatteverket och kostar 275 kr i ansökningsavgift. 

Därefter registreras gåvobrevet även i äktenskapsregistret.

För andra gåvor krävs ingen registrering utan du ansvarar själv för att förvara gåvobrevet på en säker plats, precis som andra juridiska avtal och handlingar.

Giltigt gåvobrev

När en fastighet eller tomträtt ges i gåva behöver mottagaren ansöka om lagfart hos lantmäteriet för att registreras som ny ägare och för att gåvan ska ses som giltig.

Vid gåva av bostadsrätt behöver den nya ägaren få godkänt inträde i bostadsrättsföreningen för att den ska räknas som giltig.

Hinner du med?

Vi förstår att det är mycket att göra när ett dödsbo ska tas om hand.

Att få avlastning med någon eller flera delar kan vara skönt och till och med nödvändigt.

Hos Enkla Dödsboet kan du få hjälp med tömning, värdering och städning av dödsboet.

Vem får gåvan?

Vem du ska ge gåvan till påverkar reglerna som gäller kring gåvobrevet.

Gåva till barn eller barnbarn

Om du vill ge en gåva till ditt barn räknas det i regel som förskott på arv. Gåvan dras då av på barnets del av kommande arv för att det ska bli rättvist mellan arvingarna.

Du som ger gåvan bestämmer själv vad som ska gälla. Vill du inte att det ska räknas som förskott på arv så skriver du in det som villkor i gåvobrevet.

Du kan också välja att skriva villkor för vad som händer med gåvan om barnet i framtiden går igenom en bodelning. Om du vill att barnet ska få behålla gåvan själv så kan du bestämma att gåvan ska vara barnets enskilda egendom.

Gåva i äktenskap

När en gåva ges inom äktenskapet finns det några saker som kan vara bra att tänka på.

Fastigheter och gåvor av större ekonomiskt värde ska registreras hos Skatteverket för att överlåtelsen ska vara juridiskt giltig.

När gåvan är registrerad hos Skatteverket skyddas den från utmätning om maken som givit gåvan blir skuldsatt hos Kronofogden.

FAQ

VANLIGA FRÅGOR om gåvobrev

Det är inte gåvans värde som avgör om du behöver gåvobrev eller inte, även om det rekommenderas att ett skriva ett vid gåvor av större värde.

Det finns inget lagkrav på gåvobrev när det gäller pengar och det finns inte heller någon gräns för hur mycket du får ge bort. Det beror på att vi har avtalsfrihet i Sverige, och en gåvohandling räknas till ett civilrättsligt avtal.

Om du ska ge bort en fastighet eller annan fast egendom, en bostadsrätt eller en gåva inom äktenskapet behöver du alltid upprätta ett gåvobrev.

Det korta svaret är nej, gåvor är skattefria.

Det finns inte längre gåvoskatt i Sverige vilket betyder att gåvor mellan privatpersoner är skattefria, oavsett värde. Det gäller även gåvor till näringsverksamhet och vissa gåvor till andra mottagare. Det viktiga är att det inte finns några tveksamheter kring avsikterna med gåvan.

En gåva ska vara frivillig och får inte ges som ersättning för arbete eller prestation, då är gåvan som skattepliktig för mottagaren.

Om du ska ge bort en fastighet är det viktigt att ha koll på vad jordabalkens formkrav säger om gåvobrev för fastigheter.

Förutom generellt innehåll ska gåvobrevet även innehålla information om fastigheten och att den överlåts. Två personer ska bevittna och styrka givarens namnteckning och om gåvogivaren är gift behövs ibland samtycket av man eller fru.