Testamente Stockholm

Bra att veta om testamente

Har du frågor om dödsbo?

Vi hjälper dig hela vägen

Grafisk bild av en soffa och en golvlampa. Värdering av bohag

1

värdering

Kostnadsfritt hembesök och värdering av hemmets innehåll. Du får möjlighet att sälja det du inte vill behålla.

Grafisk bild av en lastbil som transporterar innehållet från ett dödsbo.

2

tömning

Sortering, packning och tömning av dödsboet. Vi transporterar till återvinningscentral, auktionshus eller dit du önskar.

Grafisk bild av en nyckelknippa till ett dödsbo

3

städning

Slutstädning av dödsboet så att det är redo för försäljning eller nya boende. Vi garanterar godkänd besiktning.

Testamente Stockholm

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

För att ett vanligt testamente ska vara giltigt behöver det vara skriftligt och två personer ska intyga att det är din underskrift på testamentet. Det enklaste är att personerna närvarar när du skriver under och sedan själva skriver under att de vittnat.

Det är även giltigt att visa ett redan undertecknat testamente för vittnena om du kan intyga att det är din underskrift. Vittnena behöver inte läsa eller veta vad som står i testamentet för att kunna skriva under det.

Personerna som vittnar ska vara oberoende. De får inte vara släkt med dig som skriver testamentet eller beröras på något annat sätt av innehållet.

Testamente stockholm

När är testamentet ogiltigt?

Ett testamente kan ogiltigförklaras av olika anledningar.

Ett vanligt misstag är att det inte har gått till som det ska när testamentet undertecknas och bevittnas. Det kan handla om att något vittne inte skrivit under under rätt förutsättningar eller inte förstått att det var ett testamente som skrevs under.

Ett testamente kan vara skrivet enligt de krav som gäller men ändå ses som ogiltigt. Det kan ske om en person blir tvingad eller lurad till att skriva eller ändra i testamentet, eller om något i testamentet ändras i samband med psykisk störning eller exempelvis demens.

Arvingar kan bestrida testamente inom sex månader från att de tagit del av det.

En person skriver testamente vid ett bord med en kaffekopp på.
En nyckel i ett gammeldags nyckelhål

Testamente Stockholm

Vad ska man tänka på vid testamente?

  • Förvara testamentet på säker plats, där du förvarar andra värdehandlingar. En del förvarar det i bankfack men ett skåp hemma som går att låsa kan också fungera. Till exempel ett vapenskåp eller ett kassaskåp. Det går även att betala för att få testamentet förvarat säkert och hjälp med förmedling till arvtagare när det är dags.

  • Var tydligt och precis med vem du vill ska ärva vad och om något ska vara enskild egendom. Personer ska anges med både namn och personnummer.

  • Se till att bevittningen av testamentet går rätt till för att det ska vara giltigt. Två personer över 15 år som är oberoende av innehållet i testamentet ska vittna och skriva under på att ett testamente skrivits och undertecknats. Vittnena får inte vara släkt med någon som finns med i testamentet.

  • Om du önskar att någon annan än arvingarna tar hand om dödsboet och ser till att det som står i testamentet genomförs kan du skriva in det i testamentet.

Hinner du med?

Vi förstår att det är mycket att göra när ett dödsbo ska tas om hand.

Att få avlastning med någon eller flera delar kan vara skönt och till och med nödvändigt.

Hos Enkla Dödsboet kan du få hjälp med tömning, värdering och städning av dödsboet.

Går testamente före arvsrätt?

Om det finns ett giltigt testamente gäller det istället för den vanligt arvsordningen. Men bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, som är hälften av arvslotten.

Resten kan man testamentera bort om man vill. Finns det inget testamente ärver bröstarvingarna hela sina arvslott.

Vem kan bestrida ett testamente?

Om en arvinge vill bestrida testamentet har denne sex månader på sig att väcka en så kallad klandertalan.

En klandertalan kan väckas av efterlevande make, personer som har rätt till arv på grund av arvsordningen, eller allmänna arvsfonden i de fall det inte finns andra arvingar.