Bouppteckning dödsbo stockholm

Vad är en bouppteckning?

Månaderna efter att en närstående gått bort har de närmast anhöriga flera praktiska delar att ta hand om. En av sakerna som ska göras är en bouppteckning som visar den avlidnes tillgångar och skulder.

HAR DU FRÅGOR OM DÖDSBO?

Vi hjälper dig hela vägen

Grafisk bild av en soffa och en golvlampa. Värdering av bohag

1

värdering

Kostnadsfritt hembesök och värdering av hemmets innehåll. Du får möjlighet att sälja det du inte vill behålla.

Grafisk bild av en lastbil som transporterar innehållet från ett dödsbo.

2

tömning

Sortering, packning och tömning av dödsboet. Vi transporterar till återvinningscentral, auktionshus eller dit du önskar.

Grafisk bild av en nyckelknippa till ett dödsbo

3

städning

Slutstädning av dödsboet så att det är redo för försäljning eller nya boende. Vi garanterar godkänd besiktning.

dödsbo stockholm

Varför behövs bouppteckningen?

När någon dör ska eventuella tillgångar delas upp mellan arvtagarna. För att ta reda på vad den avlidna har ägt och om det finns några skulder görs en bouppteckning.

Bouppteckningen visar också vem som har rätt att företräda dödsboet och med den som intyg kan dödsboet avsluta konton på banken och sälja eventuella tillgångar, till exempel den avlidnes bostad. Först när bouppteckningen är klar och registrerad kan ett arvskifte med fördelning av tillgångarna ske.

Vanligtvis är det den avlidnes närmast anhöriga som förvaltar dödsboet och blir bouppgivare.

Bouppteckningen ska påbörjas senast tre månader från dödsdagen och skickas in till Skatteverket inom fyra månader.

Bouppteckning stockholm

Vad är en bouppgivare?

Bouppgivare är den person som förvaltar dödsboet. Det kan vara någon av dödsbodelägarna eller någon utomstående som dödsboet anlitar.

Äldre man soch kvinna som får hjälp av en jurist med bouppteckning.
dator, glasägon, papper och penna ligger på ett skrivbord

bouppteckning stockholm

Kan man göra en bouppteckning själv?

Ja, om alla arvingar är överens och bouppteckningen inte är allt för komplicerad kan man göra en bouppteckning av dödsboet själv. Blanketter och broschyrer för bouppteckning finns att ladda ner på Skatteverkets hemsida.

Hjälp med bouppteckning

Vill man slippa oroa sig för om bouppteckningen blir gjord på rätt sätt kan en jurist hjälpa till.

Vem betalar kostnaden för bouppteckningen?

Det är dödsboet som betalar kostnader kring bouppteckningen.

Om det inte finns några pengar att betala med i dödsboet är det möjligt att istället ansöka om att göra en dödsboanmälan via kommunen.

En dödsboanmälan ersätter bouppteckningen när dödsboet inte har tillgångar större än de kostnader som uppstår i samband med dödsfallet.

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

Dödsboet äger de tillgångar som personen som gått bort har lämnat efter sig. Innan en bouppteckning är registrerad och arvskiftet är gjort så är det förbjudet att ta något från dödsboet om inte alla dödsbodelägare är överens.

Det betyder alltså att det är dödsbodelägarna som avgör om något får tas från dödsboet, förutsatt att alla går med på det. Om det finns risk för konflikter kring dödsboet kan det vara bra att vänta helt med det tills att bouppteckningen är klar.

FAQ

VANLIGA FRÅGOR OM BOUPPTECKNING

 • datum för möte där bouppteckningen godkänns av alla arvingar
  (bouppteckningsförrättning)

 • personuppgifter för den som avlidit
  namn, adress, dödsdag, personnummer
 • vilka som kallats och närvarat till förrättningen

 • arvingar och deras släktskap med den avlidna

 • tillgångar och skulder

 • testamente

 • eventuellt äktenskapsförord och efterlevande make eller makas tillgångar och skulder

 • Bouppteckningen ska skrivas under av bouppgivaren och två förrättningsmän.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket kan du beställa en kopia. Skatteverket skickar då automatiskt ut bouppteckningen via e-post inom några minuter.

Vad en bouppteckning kostar beror dels på om du väljer att göra den själv eller om du tar hjälp av en jurist eller begravningsbyrå.

Hur mycket det kostar att få hjälp med bouppteckningen varierar beroende på vem du tar hjälp av, hur omfattande bouppteckningen är och hur lång tid det tar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.